eforte_big

PRESTIGE

OKNÁ IDEÁLNE PRE NOVOSTAVBY A RENOVÁCIE

U = 1,2 W/m2K
VÝBORNÁ KVALITA ZA DOBRÚ CENU

Šesťkomorový profil Inoutic Prestige ponúka veľa variantov použitia a napriek tomu zachováva klasické tvary. Týmto splňa niekoľko požiadaviek. Je „klasický”, „súčasný” aj „účelový”. Plastový rámový profil z nemäkčeného PVC si vďaka kvalitnému základu zachováva svoj tvar a mechanickú odolnosť počas celej životnosti.V podobe šesťkomorového profilu PRESTIGE se kombinujú vynikajúce technické parametre s excelentným dizajnom, a to v najvyššej možnej kvalite. Možno ho použiť pre okná, dvere i zimné záhrady.

Prednosti systému Inoutic Prestige
• vynikajúce tepelno-izolačné hodnoty
Už základný model Inoutic Prestige uspokojí každého zákazníka. S výraznou rezervou prekračuje súčasné požiadavky na tepelno-technické parametre rámového profilu. Šesťkomorový profil Inoutic Prestige so stavebnou hĺbkou 76 mm s bežným zasklením a kvalitným dvojsklom dosahuje hranicu Uw ≤ 1,2 W/(m2 . K). Norma požaduje pri novostavbách splnenie hodnoty prestupu tepla oknom Uw ≤ 1,7 W/(m2 . K) a pri rekonštrukciách Uw ≤ 2 W/(m2 . K). Voľba základného modelu Inoutic Prestige tak vytvára rezervu aj pre sprísňovanie predpisov pre tepelnotechnické vlastnosti okien.
• dlhá životnosť, vysoká kvalita a odolnosť
• široké možnosti ochrany a zabezpečenia
• veľký výber z viac ako 24 farebných odtieňov a zo 7 odtieňov povrchovej úpravy Titanium Plus
• možnosť potiahnutia profilu renolitovou fóliou pre zvýšenie odolnosti
• vizuálne zladené dvere a okná
• možnosť realizácie okien nadštandardných rozmerov a atypických tvarov
• všetky prvky systému Inoutic Prestige sú plne recyklovateľné
• možnosť zasklenia s hrúbkou skla 20 až 44 mm
• zasklievacia lišta s dvojbodovým uchytením podľa DIN 18545 pre vyššie zabezpečenie proti vlámaniu
• euro-drážka kovania s osovým predsadením 13 mm pre vyšší stupeň zabezpečenia
• hĺbka zasklievacej drážky 25 mm pre optimálnu tepelnú izoláciu a obmedzenie kondenzácie vody
• tri celoobvodové tesnenia v prípade systému so stredovým tesnením alebo dve celoobvodové tesnenia v prípade dorazového systému zaisťujú odolnosť voči vetru, zatekaniu a zlepšujú izolačné vlastnosti okna